Zajedno čuvamo naše okruženje

Oduvek smo podržavali održivi razvoj kao jedini mogući način poslovanja u modernom dobu, poslovanja koje brine o svojoj okolini. Od sada Kragujevac Plaza je početna tačka u procesu recikliranja, u novembru smo uveli nove kante za selektivno odlaganje otpada, jer smatramo da budućnost u kojoj zajedno recikliramo može da nam omogući bezbedniji vazduh, čistiju vodu,  plodniju zemlju i gradove sa pristojnim vazduhom za sve građane.

Pokrenuli smo kampanju ,,priroda zahvaljuje“ u kojoj želimo da skrenemo pažnju na značaj koji selektivno razdvajanje otpada ima na naše okruženje, kao i na svaki pojedinačni elemenat prirode koja nas okružuje. Na više punktova u našem centru videćete benefite koje zajednički dobijamo selektivnim razdvajanjem otpada.

Uveli smo i novi način odlaganja otpada u restoranskom delu Kragujevac Plaza Centra. Pri svakom boravku u restoranu i korišćenju pribora za jelo, molimo vas da pribor odložite na naznačena mesta odvojite delove pribora od različitih materijala u prostore namenjene za to.

Hvala vam što ćete reciklirati u budućnosti, kako u Kragujevac Plaza centru, tako i na drugim mestima na kojima je to već omogućeno, ili na kojima bude omogućeno u narednom periodu.

Vaša Kragujevac Plaza.

Foto galerija