Informacije o dvoranama

SALA I

Sedišta: 315

Redovi: 12

Ljubavna sedišta: 13

Sedišta za invalide: 4

Ekran: 138 m2

Specijal: RealD 3D, Analog

Šema dvorane

SALA II

Sedišta: 315

Redovi: 12

Ljubavna sedišta: 13

Sedišta za invalide: 4

Ekran: 138 m2

Specijal: RealD 3D, Analog

Šema dvorane

SALA III

Sedišta: 315

Redovi: 12

Ljubavna sedišta: 13

Sedišta za invalide: 4

Ekran: 138 m2

Specijal: RealD 3D, Analog

Šema dvorane

SALA IV

Sedišta: 315

Redovi: 12

Ljubavna sedišta: 13

Sedišta za invalide: 4

Ekran: 138 m2

Specijal: RealD 3D, Analog

Šema dvorane

SALA V

Sedišta: 315

Redovi: 12

Ljubavna sedišta: 13

Sedišta za invalide: 4

Ekran: 138 m2

Specijal: RealD 3D, Analog

Šema dvorane

SALA VI

Sedišta: 315

Redovi: 12

Ljubavna sedišta: 13

Sedišta za invalide: 4

Ekran: 138 m2

Specijal: RealD 3D, Analog

Šema dvorane